• art16life

Ανικανότητα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και αδιαφορία της Δημαρχίας.Σαλαμίνα


Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ART LIFE, με έδρα την Σαλαμίνα Αττικής, ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να συμβάλει στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού. Όλες οι προσπάθειες συνεργασίας με τους υπαλλήλους της τρέχουσας δημοτικής αρχής στον τομέα του πολιτισμού, αλλά και όποια αιτήματα για χρήση δημοτικών αιθουσών που έχουν δημιουργηθεί για τους σκοπούς αυτούς, έχουν αποβεί άκαρπες.


Με τον ορθό και νόμιμο τρόπο έχουμε αιτηθεί εγγράφως για διάφορες εκδηλώσεις την αίθουσα Μπόγρη και την μικρή αίθουσα στο παλιό δημοτικό σχολείο των Παλουκίων. Ουδέποτε λάβαμε έγγραφη απάντηση στα αιτήματά μας ως όφειλαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2690/1999, παρά μονάχα αρκούνταν στην τηλεφωνική επικοινωνία ώστε να απορριφθούν οι προτάσεις μας, με διάφορες προφάσεις.


Με τον καιρό καταλάβαμε ότι το ρουσφέτι στο Δήμο Σαλαμίνας καλά κρατεί..


Θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις περιπτώσεις και πως αυτές τις βιώσαμε. Πιο συγκεκριμένα, στις 12/9/2017 με αριθμό πρωτοκόλλου 20515, αιτούμαστε την αίθουσα Μπόγρη για πολιτιστική εκδήλωση η οποία επρόκειτο να γίνει στις 16 Δεκέμβρη του 2017. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τμήμα πολιτισμού στα μέσα Νοέμβρη, μας αντιπρότειναν την 17η Δεκεμβρίου επειδή η αίθουσα θα ήταν κατειλημμένη την προηγούμενη. Αφού το αποδεχτήκαμε και κανονίστηκε να μεταφερθεί, ύστερα από δυο τρεις μέρες λάβαμε νέο τηλεφώνημα όπου μας ανακοινώθηκε πως η κυρία δήμαρχος χρειάζεται την αίθουσα για την ημέρα που είχαμε αιτηθεί (και οι ίδιοι μας είχαν προτείνει) και ότι δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες ημερομηνίες.

Όταν ανακοινώθηκε επίσημα το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα εκδηλώσεων του δήμου, με έκπληξη διαπιστώσαμε πως στις 17 Δεκέμβρη η αίθουσα θα χρησιμοποιούταν από 2 ιδιωτικούς φορείς του νησιού.


Αλήθεια, οι 2 αυτοί φορείς αιτήθηκαν ποτέ εγγράφως για την αίθουσα; Κι αν αιτήθηκαν ήταν πριν τις 12/09/2017; Με ποια κριτήρια παραχωρούνται ή ενοικιάζονται οι αίθουσες του Δήμου; Για ποιόν λόγο απορριφθήκαμε εφόσον η αίθουσα δεν χρησιμοποιήθηκε από την Δήμαρχο;


Και συνεχίζουμε: Στις 4/7/2018, με αριθμό πρωτοκόλλου 11508, αιτούμαστε την αίθουσα Μπόγρη για εκδήλωση προγραμματισμένη για τις 30/7/2018. Ύστερα από τηλεφωνική και πάλι επικοινωνία, είχαμε το πράσινο φως. Τα πράγματα έβαιναν καλώς και βρήκαμε πολλούς αρωγούς στην προσπάθειά μας να έχουμε και μια κλήρωση με δώρα από επαγγελματίες και επιχειρήσεις του νησιού. Λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς των ημερών εκείνων στην Αττική, κατόπιν εντολής αναβλήθηκαν όλες οι εκδηλώσεις μέχρι τέλους του μήνα Ιουλίου, ως ένδειξη πένθους. Σαφέστατα ο ανθρώπινος πόνος και η τραγική αυτή κατάσταση παραμερίζουν κάθε ανάγκη για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Στην τηλεφωνική επικοινωνία με την κ.Ελένη Βιρβίλη, υπεύθυνη του προγράμματος εκδηλώσεων του δήμου, μας διαβεβαίωσε πως η 30η Σεπτεμβρίου που εκ νέου προτείναμε ήταν ανοιχτή και η αίθουσα Μπόγρη διαθέσιμη. Την 1/8/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 13644 έγινε το αίτημα για την προαναφερόμενη ημερομηνία. Δύο μέρες αργότερα λάβαμε τηλεφώνημα από την ίδια υπάλληλο όπου μας ανακοίνωνε πως η μέρα που αιτούμαστε δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, επειδή είναι οι εκδηλώσεις των Σαλαμινίων! Ζητήσαμε να μας σταλθεί εγγράφως η απάντηση, διαδικασία στην οποία οφείλει κάθε Δημόσια Υπηρεσία να συμμορφώνεται, εφόσον έχει δεχτεί μια έγγραφη αίτηση. Στις 6/8/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 13923 προχωρήσαμε σε νέο αίτημα, όπου ζητούσαμε το αυτονόητο, την επίσημη έγγραφη απάντηση στο αίτημά μας!

Παραθέτουμε αυτούσιο το αίτημά μας:

Έχοντας λάβει γνώση τα κάτωθι:

«Η δημόσια υπηρεσία, κατόπιν έγγραφου αιτήματος πολίτη (επώνυμο, ενυπόγραφο και πρωτοκολλημένο προς τους αρμόδιους), είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εγγράφως στον πολίτη, αλλιώς ο υπάλληλος που έχει χρεωθεί την υπόθεση ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 10 παρ. 3 του Συντάγματος αναφέρει ότι η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, καταβάλλεται ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, κατόπιν αναφοράς στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δύναται να προσφύγει κατά του υπαλλήλου και του διευθυντή για παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν2690/1999 ΚΔΔ οι δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ οφείλουν να απαντούν εντός 50 ημερών. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει εντός 5 ημερών πριν την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τα στοιχεία επικοινωνίας του και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η προθεσμία των 50 ημερών είναι ημερολογιακή, άρχεται από την ημερομηνία εισόδου της αίτησης στην υπηρεσία και πρωτοκόλλησής της, εφόσον έχουν συνυποβληθεί τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία, δίχως έγγραφη απάντηση της διοίκησης, ο πολίτης μπορεί να καταθέσει αναφορά στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στον Συνήγορο του Πολίτη, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και μηνυτήρια αναφορά κατά του υπαλλήλου.»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Art Life, με έδρα τα Κανάκια Αιαντείου Σαλαμίνος, ζητά άμεσα να της χορηγηθούν εγγράφως οι απαντήσεις στα αιτήματα που κατά καιρούς έχει υποβάλλει προς τον Δήμο.

Συγκεκριμένα, και με χρονολογική σειρά, τα αιτήματα που έχει καταθέσει είναι:

Α) ημερομηνία 14/07/2016 με αρ. πρωτοκόλλου 15003 Β) ημερομηνία 12/09/2017 με αρ. πρωτοκόλλου 20515 Γ) ημερομηνία 14/09/2017 με αρ. πρωτοκόλλου 20800 Δ) ημερομηνία 04/07/2018 με αρ. πρωτοκόλλου 11508 Ε) ημερομηνία 01/08/2018 με αρ. πρωτοκόλλου 13644

Η μία και μοναδική φορά που λάβαμε έγγραφο του δήμου ήταν στις 12/8/2018 που μας ενημέρωναν αυτολεξεί για τα εξής:

‘ Σε απάντηση των ανωτέρων σχετικών εγγράφων σας, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των εκδηλώσεων των Σαλαμινίων 2018 και του φόρτου εργασίας των υπηρεσιών που ασχολούνται με αυτό, οι πιθανές ημερομηνίες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ημερίδα με θέμα «Υγεία- Ευεξία- Ομορφιά», με δωρεάν είσοδο για το κοινό στην αίθουσα Μπόγρη για τον μήνα Σεπτέμβριο είναι οι κάτωθι: από 12/9/2018 έως 14/9/2018 και από 17/9/2018 έως 21/9/2018.’


Όταν κοινοποιήθηκε το επίσημο πρόγραμμα του δήμου για τα Σαλαμίνια, ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει πως οι εκδηλώσεις λήγουν το Σάββατο 29/9, και πως στην αίθουσα Μπόγρη θα πραγματοποιηθεί έκθεση Σαλαμινίων καλλιτεχνών μέχρι 30/9.

Η απάντηση πως υπάρχει φόρτος εργασιών των υπηρεσιών δεν ευσταθεί, καθώς οι ‘υπηρεσίες’ θα εργαστούν κανονικά για την έκθεση στην αίθουσα Μπόγρη. Η ορθή και λογική απάντηση στο αίτημά μας θα έπρεπε να αναφέρει την απόρριψη του αιτήματός μας λόγω της έκθεσης, αλλά μάλλον αποφασίστηκε πολύ αργότερα…….


Προς ενημέρωση: η διαδικασία για παραχώρηση ή ενοικίαση δημοτικού χώρου είναι ίδια σε όλους τους δήμους και είναι η εξής: επικοινωνεί ο φορέας τηλεφωνικά με τον υπεύθυνο (δημοτικό υπάλληλο) που διαχειρίζεται τον χώρο που θα αιτηθεί, ο υπεύθυνος βλέπει στο ημερολόγιό του εάν είναι διαθέσιμος ο χώρος την συγκεκριμένη μέρα / ώρα και εφόσον είναι διαθέσιμος παροτρύνει τον φορέα να κάνει άμεσα αίτηση στον δήμο για κατοχύρωση. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί στον δήμο Σαλαμίνας, με τη διαφορά ότι ενώ σε παροτρύνει να αιτηθείς την ημέρα που είναι διαθέσιμος ο χώρος, μετά από 2-3 μέρες ανακοινώνουν πως δεν είναι…… και μάλιστα προφορικώς!


Σε αυτό το σημείο θέλουμε να επισημάνουμε πως κατά την διάρκεια της διετίας από την ίδρυσή μας έχουμε επιδιώξει με κάθε δυνατό τρόπο να συναντηθούμε και να επικοινωνήσουμε με την κυρία δήμαρχο, η οποία πάντοτε είναι απασχολημένη ή μας ακυρώνει τα ραντεβού για διάφορους λόγους.


Έχουμε ήδη υλοποιήσει με επιτυχία διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα συναυλία με φιλανθρωπικό σκοπό στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά, καθώς επίσης αποδεχτήκαμε την πρόσκληση του δήμου Κόνιτσας για την συμμετοχή της καλλιτεχνικής μας ομάδας σε τοπικό φεστιβάλ, κ.ά. τα οποία φέραμε εις πέρας άψογα.


Μονάχα στον τόπο μας, όπου ζούμε και αγαπάμε, δεν μας επιτρέπεται να δράσουμε…..


Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ART LIFE δημιουργήθηκε με αγάπη και μεράκι για την διάδοση του πολιτισμού και των Τεχνών. Δεν υποκινούμαστε από κανέναν και θα επιμείνουμε να λειτουργούμε νόμιμα στο νησί μας. Πιστεύαμε πως θα βρίσκαμε ανταπόκριση από τον Δήμο λόγω του νεαρού της ηλικίας μας και της όρεξης που έχουμε να προάγουμε τον πολιτισμό, αλλά η στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης μας ωθεί να παράγουμε πολιτιστικό έργο εκτός της Σαλαμίνας. Είμαστε αποφασισμένοι να δημιουργούμε εσαεί και στον τόπο μας!!!Η ομάδα της Art Life Καρανίκας Ανδρέας - Δέδε Ελευθερία - Λουδάρος Σιδέρης


177 προβολές0 σχόλια